فرستنده:آجیل و خشکبار روغنی
وب‌سایت:www.roghaninuts.com
پیش فاکتور
تلفن:۰۴۵۳۳۲۳۹۹۶۴
آدرس:اردبیل،خیابان امام خمینی، میدان سرچشمه جنب سینما قدس
کدپستی:5613665997
#شناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب